A közbeszerzési tanácsadó: eszik vagy isszák?

Valószínű, hogy sokan vagyunk úgy laikusok, hogy bár hallani vélünk, egy nagyon specifikusnak hangzó menő foglalkozásról, mégis fogalmunk sincsen arról, hogy az konkrétan mit takar, milyen végzettség kell hozzá és mégis mikor, milyen szituációban lehet nekünk, annak a bizonyos misztikus terület szolgáltatására szükségünk. Tudjuk mit csinál az orvos, mivel foglalkozik az ügyvéd, miért felelős a rendőr, viszont az már sokkal kevésbé valószínű, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mivel foglalkozik, mondjuk egy közbeszerzési tanácsadó. Az alábbi cikk ehhez ad egy kis útmutatást.

     Mivel is foglalkozik valójában egy közbeszerzési tanácsadó?

  Ha már valaha is láttunk pályázati kiírást, vagy hasonló rejtélyes jogi kifejezésekben gazdag hosszabb terjedelmű szöveget, minden valószínűséggel tudjuk, hogy ez halandó számára olyan, akár egy sötét rengeteg, mely tele van csapdákkal, ismeretlen utakkal és rengeteg buktatóval. Ilyenkor szükségünk van egy jogi nyelvezetben jártas, ehhez értő és ebben a közegben otthonosan mozgó személyre.

 Az ő feladata a pályázati tevékenységek felügyelése illetve koordinálása függetlenül attól, hogy mi az ajánlattevők vagy az éppen az ajánlat kérők vagyunk a pályázat két pólusán.  Segítséget és biztos támpontokat nyújt az eligazodáshoz, illetve figyelmeztet az adott terület buktatóira illetve előnyeire. A feladatköre mivel igen sokrétű ,szinte teljességgel behatárolhatatlan. Fontos viszont megjegyezni azt is, hogy a törvény általános esetben nem írja elő, hogy állami pályázatokhoz közbeszerzési tanácsadó jelenléte feltétlen szükséges, feltéve ha a pályázati keret összege 40 millió alatti. Ellenben ha eléri, illetve meghaladja az adott összeget, továbbá  EU-s pályázatok esetén a közbeszerzési szaktanácsadó jelenléte mindkét oldalról kötelező. Ebben az esetben pedig már nem közbeszerzési szaktanácsadóról beszélünk, hanem úgynevezett faksz – ról, aki már akkreditált, vagyis be van jegyezve az állami közbeszerzési rendszerbe, mint az alábbi iroda munkatársai: www.kozbeszerzesitanacsado.hu.

 A közbeszerzési tanácsadó két legfőbb feladatköre

  • Az ajánlatkérő oldala

 Mint már az fentiekben is említettem, a tanácsadó munkáját elsősorban, a pályázati kiírás két pólusa veszi igénybe. Elsősorban a pályázat kiíró vagyis az ajánlat kérő, aki már a kezdetekben nagyon nagy hasznát veszi a közbeszerzési tanácsadónak, ugyanis már önmagában csak a pályázat kiírása is, rendkívül nagy munkát és körültekintést igényel. A tanácsadó feladata ebben az esetben a hibákra való figyelmeztetés és az alapos felülvizsgálás . Továbbá a bíráló bizottság összeállításában és a beérkezett pálya művek ellenőrzésében, illetve annak elbírálásában is nagyon komoly szerepet játszik.

  • Az ajánlattevő oldala

 A pólus másik vége az ajánlattevő vagyis, aki jelentkezik a pályázatra, az ő oldaláról szintén, tulajdonképpen elengedhetetlen egy ilyen szakember jelenléte, hacsak nem ő maga annyira otthonosan mozog a jogi nyelvezet és a pályázatok világában, hogy nincs szüksége ilyen jellegű szilárd támaszra. Abban az esetben ha a szolgáltatást igénybe vették, a közbeszerzési tanácsadó elsősorban a pályázati anyagot segít összeállítani, majd ezt követően a feladata a folyamatot koordinálni és ellenőrizni. Továbbá ha pályázat sikeresnek bizonyult, a további teendők ütemezését  felügyeli, illetve az esetleges tárgyalásokon az ügyfél álláspontját képviseli.

Abban az esetben ha cég kíván pályázati lehetőségekkel élni, célszerű, hogy állandó jelleggel alkalmazzanak egy közbeszerzési tanácsadót, aki folytonosan figyeli a cég profiljába illő pályázatok kiírását és a megfelelő pályázat esetén értesítheti a vezetőséget.

   Kiket nevezhetünk közbeszerzési tanácsadónak?

  Ahhoz, hogy valaki közbeszerzési szakreferens lehessen, egy Okj- s képzés szükséges, illetve szakmai gyakorlat és továbbképzések. Ellenben ahhoz, hogy akkreditált vagyis államilag bejegyzett felelős közbeszerzési tanácsadó lehessen valaki, vagyis faksz,  az már komoly egyetemi előképzettséget igényel. Tehát ugyan a képzés maga OKJ, mégis diplomás emberek szakosodhatnak a területre.  A diploma jellege nincsen meghatározva de nyilvánvalóan célszerű, olyan jellegű diplomával jelentkezni, ami már egy szilárd jártasságot biztosít a jogi nyelvezetben.

  Mikor és kiknek célszerű igénybe venni illetve alkalmazni egy közbeszerzési tanácsadót?

 Mint már a fentiekben is említettem ,célszerű abban az esetben közbeszerzési tanácsadót fogadni, amennyiben egy pályázatra laikusként kívánunk jelentkezni, hiszen a szakmai segítség halmozottan megkönnyítheti a feladatunkat. Továbbá a pályázat kiíró vagyis az ajánlattevő félnek, feltétlen szükséges alkalmaznia egy szakembert, hiszen valószínűleg a közbeszerzési tanácsadó sokkal pontosabban és árnyaltabban látja az adott terület veszélyeit. Illetve ha egy cég valójában  hosszútávon kíván pályázatokkal foglalkozni, érdemes állandó jelleggel alkalmazni egy közbeszerzési tanácsadót, aki folyamatosan figyeli a pályázatokat, hogy melyek lennének az adott cég számára a legideálisabbak. A fent említett esetekben, egy közbeszerzési tanácsadó jelenélte, minden valószínűséggel hatalmas terhet tud levenni a vállunkról.